להגיד לאנשי מחשבים שהם צריכים אישור לצטט דברים זה כמו לספר לילדים קטנים על המוות.

- טד נלסון

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©