ובכן, אם אתה קורא לאדם פחדן אם בסימן הראשון של סכנה הוא נמלט, בורח בצרחות ומתחנן על חייו. אז כן, מר גיבור! אני מניח שאתה יכול לקרוא לי פחדן.

- ג'ק הנדי
{ מתוך הספר "מחשבות עמוקות" }

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©