[ברכה לבית חדש]
יבורך זה הבית בברכת שמים
והיה כעץ שתול על פלגי מים
אהבה רעות וששון בו ישכנו
פרנסה הצלחה ובריאות בו יכונו
יברכך ה´ וישמרך
ישא ה´ פניו אליך
וישם לך שלום.

- לא ידוע

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©