יהיה טוב, ואם לא, זאת אומרת שהיה ולא הערכנו את זה מספיק כדי שזה יחזור.

- חיים מולרסקי

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©