[ברכה לבית חדש]
בזה השער
לא יבוא צער
בזאת הדירה
לא תבוא צרה
בזאת הדלת
לא תבוא בהלת
בזאת המחלקה
לא תבוא מחלוקת
בזה המקום
תהי ברכה ושלום.

- לא ידוע

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©