[ברכה לבית חדש]
ריבון העולמים, אנא השכן בבית הזה
אורה ושמחה שלום ורעות,
ותשפיע שפע ברכה וקדושה,
בכל חדריו ופינותיו,
ואור תורתך הקדושה ומצוותיך
תזרח בו תמיד, אמן.

- לא ידוע

5.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©