יש פינות כסילות אפילו במוחו של חכם מופלג.

- אריסטו

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©