הייתי יכול להשקיע ולענות לך תשובה ארוכה ומפורטת, אבל למה לי? יש לי קביעות!

- מרצה לתקשורת
{ האוניברסיטה העברית, ירושלים }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©