כאשר אתה קובר חותנת עשירה אל תקמץ בהוצאות.

- לא ידוע

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©