לאחר הרצאה שמטרתה להבהיר שיש טענות שלא ניתן לבטא אותן בשפה.

הפרופסור: "אז יש טענות אשר לא ניתן לבטאן בשפה?"

תלמיד:: "כן."

הפרופסור: "מה לדוגמה?"

תלמיד:: "אם לא ניתן לבטא אותן בשפה, איך אני אתן לך דוגמה?"

- פרופ' יוסף ברטוב

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©