מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, זה אומר - משיא הגובה ל... אה... הכי למטה.

- מורה לספרות
{ תיכון לאומנויות, ירושלים }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©