מנהלים מניעים עובדים במקל וגזר; מנהיגים עושים זאת בעזרת חזון והשראה.

- לא ידוע

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©