שיאה של "ואהבת לרעך כמוך" הוא בין איש לאשתו.

- רבי חיים ויטאל
{ בשם האר"י }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©