פרט להבעת הרשעות שיש לכולנו, האיש נראה הגון מספיק.

- מרק טווין

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©