נס הוא תזמון כוחות הטבע ברגע הנכון.

- רבי צדוק
{ מתוך הספר "שיחת מלאכי השרת" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©