שוברים כוס בחופה בכדי להזכיר שלהחריב את הנישואין מספיקה תנועה אחת לא נכונה, שניה אחת של חוסר איכפתיות.

- רבי יהודה אריה לייב
{ מתוך הספר "שפת אמת" }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©