ההפרטה היא שיטה של השלטון להעשיר בודדים עוד יותר, במקום לבסס את את מצבם הכלכלי של רבים! כנראה שיכולתו של יחיד לגמול עולה על יכולתם של רבים.

- רפאל לירז

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©