בכל יום זורחת אותה שמש ובכל יום היא שמש חדשה.

- תלס

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©