אין לי זמן להשאר פה בסוף השיעור. יש לי בית, וילדים, ארבעה. הגדול בארה"ב אז לא צריך להכין לו אוכל, השני בצבא ואני מקווה שיש לו אוכל, השלישי לומד היום עד 5 אז יש זמן להכין לו אוכל, אבל הקטנה צריכה לאכול!

- מורה לספורט
{ חטיבת "השחר", הוד השרון }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©