אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

- דוד בן-גוריון

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©