פרסום טוב מכניס לקוחות דרך הדלת הראשית שלך. שירות רע - "זורק" אותם החוצה.

- לא ידוע

7.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©