יצירת מספרים אקראיים היא פעולה חשובה מכדי להניח אותה ליד המקרה.

- רוברט קוביו

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©