מורה: אתם רואים שבסוף כולכם מצליחים בפיזיקה?

תלמיד: מה מצליחים?! חצי מהתלמידים נכשלו!

מורה: רק חצי? אז אתם רואים שהמצב השתפר?

- מורה לפיזיקה
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©