שירות לקוחות 'גדול', מורכב מהרבה 'רגעי אמת' קטנים.

- לא ידוע

7.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©