משא ומתן מוצלח מקורו אינו בהחזקת הקלפים הטובים, אלא בידיעה כיצד לשחק בהם.

- לא ידוע

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©