החינוך הוא הריסת היוצא מן הכלל לטובת הכלל.

- פרידריך ניטשה

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©