התשוקה מגדילה את מה שאדם רוצה בו. היא עצמה צומחת מכוח אי מימושה.

- פרידריך ניטשה

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©