הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא.

- תלמוד בבלי, סדר זרעים, מסכת ברכות
{ ר' אליעזר, דף כח, ע"ב }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©