מורה: "למה איחרת לשיעור?"

תלמיד: "הייתי בשירותים."

תלמיד: "מה כבר יש לך לעשות שם?"

- מורה לספרות
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©