למתמטיקה אמיתית אין כל השפעה על מלחמה. איש לא גילה עדיין מטרה מלחמתית שאותה תורת המספרים יכולה לשרת.

- ג'י ה. הארדי

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©