איש בגיל שישים ניצל עשרים שנה במיטה ומעל שלושים באכילה.

- ארנולד בנט

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©