בצרור מפתחות - המפתח הנחוץ הוא תמיד המפתח האחרון.

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©