הרבה יותר קל להילחם על עקרונותיך מאשר לחיות לפיהם.

- אלפרד אדלר

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©