לעולם אל תסרב לעשות מעשה טוב, אלא אם כן המעשה הזה יגרום נזק לך או לאחרים. ולעולם, לעולם! אל תסרב למשקה.

- מרק טווין

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©