הוראה היא דרך לשעבד אדם לסמכותו של ידע הנתון בידי אדם אחר. למידה היא דרך להשתחרר מסמכות ולהגיע לידי חרות פנימית וחיצונית.

- דן לסרי

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©