לחזור על עצמך זו לא מגרעת, זהו תענוג השמור לבעליו בערוב ימיו.

- לא ידוע

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©