יופי הדיבור הוא הכוח לתרגם את האמת לשפה המובנת לאדם עמו אתה מדבר.

- ראלף וולדו אמרסון

9.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©