המצוינות היא מידת הרצון, השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה, והשמים הם הגבול.

- לא ידוע

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©