זה קשה מספיק לזכור את הדעות שלי מבלי להצטרך לזכור גם את הסיבות להן!

- פרידריך ניטשה

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©