אם אתה רוצה לעשות קודם את הדבר הטוב, אתה תעשה קודם את הדבר הרע.

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©