אם יש לך חוסר בכל חוץ ממטרות, אתה בקרב.

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©