מעץ אחד ניתן להכין מיליון גפרורים. בגפרור אחד ניתן להשמיד מיליון עצים.

- לא ידוע

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©