אוכלי הבשר מתעללים בבעלי חיים על ידי אכילתם; הצמחוניים מתעללים בבעלי חיים על ידי אכילת האוכל שלהם.

- לא ידוע

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©