תפקידו של המנהל הוא להקשות עד כמה שאפשר לגמור את העבודה.

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©