אין כמו העיסוק בספרות: אני כותב על מותה של הפרה שלי, ובכסף שאני מקבל מהכתיבה אני קונה פרה אחרת במקומה.

- זיל רנאר

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©