כל אחד מסוגל לבצע כל כמות עבודה - בתנאי שזו לא העבודה שהוא אמור לבצע באתו רגע.

7.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©