בזמן שתעמול על הרכבת חלקים מתאימים, תגלה כי הם אינם מתאימים.

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©