תגבור בכוח אדם להשלמה מהירה של פרויקט תגרום לאיחור בלוח זמנים.

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©