השכלה היא חשובה מכדי להשאירה רק בידי מורים.

- פרנסיס קפל

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©