עלינו להודות לשוטים. בלעדיהם אנחנו, השאר, לא יכולנו להצליח.

- מרק טווין

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©